Reiki

Tera-Mai™ Reiki en Seichem behoren tot het Tera-Mai™-healing systeem van Kathleen Milner.

Binnen dit systeem wordt gewerkt met energie vanuit de vier elementen:

– aarde (Reiki)
– water (Sophi-El)
– vuur (Sakara)
– lucht (Angeliclight)

Samen vormen ze Seichem.

Het is een oeroude, eenvoudige, veilige en effectieve behandelingsmethode waarbij met handoplegging wordt gewerkt.
Het Japanse woord Reiki betekent “universele levenskracht”.

Deze universele energie stroomt door ieder mens. De energiestroom kan echter door stress en ziekte geblokkeerd raken.

Reiki/ Seichem is een krachtige methode, voor het opheffen van deze blokkades op lichamelijk, geestelijk en spiritueel niveau. Het verlicht pijn en is toepasbaar bij vele problemen. Het verzacht verdriet en helpt bij het verwerken van emoties.

Reiki/ Seichem bevordert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Het spoort als het ware het lichaam aan om zelf in actie te komen om het “probleem” aan te pakken. Het proces wordt tijdens een behandeling in gang gezet en werkt de dagen (weken) erna door.

Reiki / Seichem is een van de wegen naar bewustwording en innerlijke groei. Omdat alleen de handen van de behandelaar nodig zijn is het een van de eenvoudigste technieken om andere mensen te voorzien van Universele (genezende) Levensenergie. Reiki is eenvoudig werkt op zichzelf op emotioneel, mentaal, fysiek en spiritueel niveau. Reiki kan eenvoudig gecombineerd worden met alle andere alternatieve en reguliere geneeswijzen. Reiki is zacht, niet operatief, doet geen pijn en kan geen schade berokkenen. In een wereld vol lijden is Reiki een oase van welzijn, deze healing troost, kalmeert, verzacht, heft pijn op, versnelt fysieke genezingsprocessen, stopt het bloeden en maakt emotionele trauma’s los uit heden en verleden.

Het Tera-Mai™-healing systeem gaat verder dan het verhelpen van de symptomen en werkt aan de oorzaak van de klacht of ziekte!
Reiki/ Seichem is overigens geen vervanging voor medische hulp. Het kan wel de medische behandeling versterken en/ of versnellen. Het kan ook de bijwerkingen van medicijnen verminderen en extra kracht geven om de ziekte “te lijf te gaan”.

reiki_clip_image002

In deze tijd van verandering en geweld op Aarde maakt Reiki deel uit van het planetaire genezingsproces. Daar het universeel aanwezig zijn van Reiki van essentieel belang is voor het leven op de Aarde, moet Reiki binnen het bereik komen van een ieder die het wil leren en onderwijzen. Dit is mede een oproep om tot actie over te gaan, gericht aan alle healers, vredeswerkers en alle anderen van goede wil om Reiki weer zo universeel te maken als ooit de bedoeling is geweest. Het is nu de tijd om Reiki aan iedereen terug te geven. Hieruit is het idee ontstaan voor het ontwikkelen van een ‘Eigentijds’-Reiki-lesprogramma, waarvoor redelijke vergoedingen worden gevraagd, waardoor Reiki uit de exclusiviteit wordt gehaald en beschikbaar komt voor iedereen die er voor open staat.

Reiki voor kinderen

Ook ben ik er van overtuigd dat het goed zou zijn als onze kinderen, net als de kinderen van de oudste culturen, reeds op jonge leeftijd de vaardigheden en vooral de voordelen van Reiki en de daarbij behorende principes meekrijgen en ook uitdragen. Door Reiki zijn de mensen en dus ook de kinderen beter in staat meer zeggenschap over hun leven en daarmee over hun gezondheid uit te oefenen. Het potentieel om jezelf zeggenschap te geven met Reiki is enorm. Vergeet niet dat zeggenschap hier betekent, het op de juiste wijze waarderen van echte vaardigheden en vermogens en niet van het ego.

Master

Ik heb alle processen doorlopen, en mag mezelf nu reiki / seichem master noemen. Ik geef eventueel les op zeer kleine schaal, Dit kan al geïntegreerd worden tijdens mijn behandelingen of in een aparte lesvorm. Aangezien de ruimte klein is is het voor mijzelf het meest ideaal om dit te geven aan maximaal 2 personen per keer.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen per mail of telefoon.

Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis van Reiki.