Haptische massage / coaching op basis van haptonomie

Als we worden geboren zij we een lichaam, geest en ziel, één voelend geheel. In de loop van ons leven ontwikkelen we ons tot voelende en denkende wezens én kunnen ons daarvan bewust zijn.

Een gedachte is een signaal voor de hypothalamus in ons hoofd. Deze scheidt als reactie op de gedachte meteen een bepaalde stof die zich verspreidt in ons lichaam. Dit maakt dat we ons op een bepaalde manier voelen of een bepaald gevoel krijgen, zoals boosheid, blijheid,  pijn, frustratie, spanning, verdriet, kriebels, koud en warmte. De gedachte brengt dus een chemisch proces op gang in ons lichaam. Dat kunnen we voelen als emotie of als een lichamelijke sensatie. Zo is de gedachte dus uiteindelijk te voelen.

De mens is in aanleg gericht op affectief contact: op ontmoeting met medemensen, op verbinding en verbondenheid. Het gevoel is nodig om te weten wie je bent, om de juiste persoonlijke keuzes te maken, om je leven zin, inhoud en betekenis te kunnen geven.

De massage en/of begeleiding  is geschikt voor iedereen. Het geeft ondersteuning bij lichamelijke klachten, relationele problemen en persoonlijke processen. Uit ervaring blijkt dat je spanningen makkelijker los kan laten, waardoor je rustiger word en beter in je vel gaat zitten.

Haptonomie: wat is dat?
Haptonomie is een behandeling waarbij aanraking tussen de behandelaar en de patiënt een belangrijke ingang is. Via de aanraking kun je weer in contact komen met de gevoelens die in je lichaam opgeslagen zijn. Blokkades kunnen voelbaar worden.
Letterlijk betekent ‘haptonomie’:   de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven.

Haptotherapie is de toegepaste therapievorm van haptonomie. Kort gezegd maak je iemand weer bewust van zijn gevoel. Het is gericht op het bewust maken van gevoelens en bevordert je lichaams- en zelfbesef. Ervaring en inzicht in de rol die gevoelens spelen geeft breedte en diepte aan je persoonlijke ontwikkeling en helpt bij het verhelderen van communicatie en samenwerkingsvormen.

Met haptotherapie en haptonomie wordt op zeer verschillende terreinen goede resultaten behaald. Beide vormen kunnen onder ander zinvol zijn bij: chronische pijn, relationele problemen, overspannenheid, vermoeidheid, stress en burn-out, traumatische ervaring, depressies, onverwerkte ervaringen, etc.

Haptonomie is in de jaren ’50, ’60 ontwikkeld door Frans Veldman. Ik heb mijn eerste stappen gezet in het begeleiden bij: http://www.synergos.nl/

haptischemassage_clip_image002